in

Familie mag Jurgen Conings niet identificeren

Als de wetsdokter besluit dat het gaat om Conings, dan is het voor mij Jürgen Conings.”

Overheid en parket verspelen hun kansen om het mysterie rond de dood van Jurgen Conings op te helderen. Er zijn nogal wat mensen die ‘de waarheid’ in vraag stellen.

“Voor de geloofwaardigheid van de instellingen raad ik politiek en justitie ten stelligste aan om onmiddellijk een wetenschappelijke, onafhankelijke en gecontroleerde autopsie te laten uitvoeren op het lijk van Jurgen ConingsDoet men dit niet, zal men zich het nog lang beklagen”, schreef Advocaat Fernand Keuleneer in Tweet meteen nadat men het lichaam van Conings had gevonden.
Doch, de familie van Conings krijgt zelfs geen recht op een tweede opinie.

Zij stapten naar de rechter om een waardig afscheid te mogen nemen van Jürgen Conings en een tweede autopsie te eisen.

Maar een rechter in kortgeding besliste dat ‘een waardig afscheid’ voldeed en dat het tonen van het lichaam niet nodig was.

“De familie weet nu niet met zekerheid of het wel om Conings gaat”, zegt Carine Knapen, advocaat van de familie.

De advocate verstuurde daarop het volgende persbericht:

“Geen waardig afscheid voor bloedverwanten Rechter en begrafenisondernemer weigeren identificatie lichaam Jürgen Conings Dilsen – Stokkem – Vandaag besliste Elisabeth Raskin, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren dat er door de familie Conings geen identificatie van de stoffelijk resten van Jurgen noch een tegensprekelijke autopsie mag gebeuren en zijn crematie morgen, zaterdag 26 juni 2021 mag doorgaan.

Met deze beslissing ontzegt de rechter de tantes, nonkel, neven en nichten van Jurgen Conings de tweede opinie waar zij als bloedverwanten recht op hebben.

De rechter heeft enkel aan de familie Conings toelating verleend om op een waardige manier afscheid te nemen van Jurgen, maar ook dat heeft begrafenisondernemer Maarten Stulens niet toegelaten.

Na betekening van het gerechtelijk bevel heeft hij pas na aandringen een kist getoond en tot driemaal toe geweigerd te antwoorden wie er in de kist lag.

Lees ook  Harde taal voor onze André Hazes: “Hier moet hij niet komen”

Er is een proces-verbaal van vaststelling opgesteld door de gerechtsdeurwaarders, waarna Maarten Stulens uiteindelijk toch bereid was om het deksel van de kist te lichten op voorwaarde dat de familie na 10 minuten zou vertrekken en nooit meer zou terug komen, ook niet voor de laatste groet deze avond en de crematie morgen.

“Het resultaat is dat niemand van zijn bloedverwanten het stoffelijk overschot heeft kunnen identificeren”, zegt Meester Carine Knapen, advocaat van de familie.

“De manier waarop de rechtstreekse familie hierin wordt tegengewerkt, tart alle verbeelding. De morele schade is enorm.

Zij wensen eerherstel voor Jurgen en henzelf.” Sinds afgelopen zondag vragen de bloedverwanten van Jurgen Conings onophoudelijk om het stoffelijk overschot van Jurgen te kunnen zien.

De politie, het Parket, het gerecht, de begrafenisondernemer hebben dit geweigerd. De familie heeft niet kunnen rekenen op enige bijstand van de vriendin met wie Jurgen bij leven samenwoonde.

Daar waar zij tot en met woensdag akkoord was dat de familie de stoffelijke resten van Jurgen zouden identificeren, heeft ook zij vandaag geweigerd dat de lijkzak nog zou geopend worden.

Meester Knapen: “De begrafenisondernemer heeft met alle mogelijke argumenten getracht de familie te ontmoedigen en zich naar hen en naar Jurgen toe zeer onrespectvol gedragen.

In zijn woorden : ‘het is enkel nog een hoop zwarte smurrie’, ‘ de stank is niet te harden ‘ en andere hallucinante uitlatingen die alle verbeelding tarten.

Toen zij ondanks deze argumenten afgelopen woensdag toch het stoffelijk overschot wilden zien, eiste de begrafenisondernemer 600€ omwille van de stankgeur die zou vrijkomen bij het openen van de lijkzak.

Toen bleek dat de familie hiertoe bereid was, volgde er een reeks van navolgende telefonische oproepen van Maarten Stulens waarbij hij steeds agressiever en grover werd en de toegang tot zijn mortuarium weigerde tenzij de familie een gerechtelijk bevel kon voorleggen.

De familie stapte daarom naar de rechter om waardig afscheid te mogen nemen van Jurgen Conings en een tweede autopsie te eisen.

Lees ook  'Ik wil vrijheid', riep relschopper Stanley en hij kreeg zes maanden cel

“Bloedverwanten hebben recht op identificatie van de stoffelijke resten van hun familielid en op een tweede tegensprekelijke autopsie ”, stipuleert Meester Knapen.

Crematie zonder absolute zekerheid over identiteit De familie trok vanmiddag met twee gerechtsdeurwaarders opnieuw naar de begrafenisondernemer.

Hij weigerde om vrijwillig toegang te verschaffen en de kist te tonen. Het is pas na de betekening van het bevel dat de familie na veel discussie een kist getoond werd.

Op de herhaalde vraag of in deze kist het stoffelijk overschot van Jurgen Conings zat, antwoordde hij niet.

Dit werd door de gerechtsdeurwaarders geacteerd in een proces-verbaal van vaststelling. Onder de bedreiging van een strafklacht heeft Maarten Stulens uiteindelijk het deksel van de kist gelicht en kreeg de familie een grote witte zak, 2 meter lang, te zien.

Hij heeft geen informatie verschaft over de inhoud van de zak die volgens de familie aanvoelde alsof er enkel lucht in zat.“

Dit kan bezwaarlijk beschouwd worden als een waardig afscheid, zeker niet wanneer men bekijkt wat er allemaal aan vooraf gegaan is “’ aldus Meester Knapen.

Door de weigering van de rechtbank, de begrafenisondernemer en thans ook de vriendin, zal het stoffelijk overschot morgen 26 juni 2021 worden gecremeerd zonder dat de bloedverwanten absolute zekerheid hebben dat het om Jurgen gaat.

De rechten van de familie Conings zijn aanhoudend geschonden geworden. ‘De manier waarop de familie Conings behandeld wordt is een regelrechte schande en een blaam voor onze democratische rechtstaat ‘ besluit Meester Knapen.

De spreekwoordelijke stok is in het hoenderhok gesmeten De vaststelling dat al hun rechten zijn ontzegd en zij stelselmatig tegengewerkt worden in hun gefundeerde eisen, sterkt de familie in de overtuiging dat veel van wat beweerd wordt niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Zij zullen zich beraden over de verdere stappen en geen enkele inspanning onbenut laten om de waarheid aan de oppervlakte te krijgen zodat Jurgen in ere kan worden hersteld.”

Madonna (62) toont boezem tijdens knotsgek en wild feestje met 27-jarig vriendje (foto’s)

Wauw, het opvoeden van een meisje is 35% duurder dan het opvoeden van een jongen!